01/01/2014 - 31/03/2014 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 31/3/2014

Ισολογισμός Έναρξης 31/3/2014
Οικονομικές Καταστάσεις 30/3/2014
01/01/2014 - 31/03/2014
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Αναλυτικές Οικονομικές Καταστασεις
Τροποποιημένες Αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις
Τροποποιημένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

 

2013
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου
Αναλυτικές Οικονομικές Καταστασεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου

 

2012
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου
Αναλυτικές Οικονομικές Καταστασεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου

 

2011
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου
Αναλυτικές Οικονομικές Καταστασεις 3μήνου 6μήνου 9μήνου 12μήνου

Για την σωστή προβολή των αρχείων απαιτείται να έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας.

Get Acrobat Reader web logo