ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς, προκειμένου να ξεπεραστούν τα έντονα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική κρίση και η παρατεταμένη ύφεση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Προγράμματος Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας των Αθηναϊκών Επιχειρήσεων, έχει ως σκοπό την ανάδειξη, την προβολή και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ποιοτικών αθηναϊκών προϊόντων και υπηρεσιών με την τόνωση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, την αναβάθμιση των γενικότερων διεθνών τους εμπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών, τη διεθνή δικτύωσή τους και την αναζήτηση συνεργατών, τεχνολογιών, κεφαλαίων, κλπ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Συμμετοχή σε Διεθνούς εμβέλειας Εμπορικές Εκθέσεις
  2. Υπηρεσίες Marketing και Προβολής
  3. Στοχευμένες Θεματικές Επιχειρηματικές Αποστολές
  4. Φιλοξενία Ξένων Αποστολών στην Αθήνα και διοργάνωση roadshow με b2b match-making εκδηλώσεις προβολής Αθηναϊκών προϊόντων και υπηρεσιών
  5. In store promotion στο εξωτερικό για επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών
  6. Πλατφόρμα προβολής Προϊόντων

ΔΡΑΣΗ 1: ΣYMMETOXH ΣΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στόχο της συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις αποτελεί η σταδιακή δημιουργία "εικόνας" για τις δυνατότητες των αθηναϊκών επιχειρήσεων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων διεύρυνσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους, μέσω της συγκροτημένης ενιαίας προβολής και παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών όλων των κλάδων σε αναγνωρισμένους αγοραστές από την Διεθνή αγορά αλλά και σε κρατικές και επιχειρηματικές αποστολές σε Εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας.